Về chúng tôi
Giang Tô Avocare Y Tế & Công nghệ Co.ltd là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên nghiệp tham gia vào việc phát triển, sản xuất và bán hàng loạt các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi đang ở Trấn Giang, với truy cập giao thông thuận tiện. Tất cả các sản phẩm đều tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và được đánh giá cao ở nhiều thị trường khác nhau trên khắp thế giới. Thêm >>
Giang Tô Avocare Y Tế & Công nghệ Co.ltd là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên nghiệp tham gia vào việc phát triển, sản xuất và bán ...
Avocare nằm ở Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Là một nhà cung cấp toàn cầu trong các sản phẩm chăm sóc vết thương. Chúng tôi đang tạo ra giá trị gia tăng ...
Dịch vụ
Giang Tô Avocare Y Tế & Công nghệ Co.ltd là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên nghiệp tham gia vào việc phát triển, sản xuất và bán hàng loạt các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi đang ở Trấn Giang, với truy cập giao thông thuận tiện.
>